تبلیغات
سبکبالان عاشق - جرعه ای ازدریای معرفت بیرق داران هشت سال دفاع مقدس

سبکبالان عاشق

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث
سردار شهید حسین املاکیشهید حسین املاآی در شب عاشورای سال ١٣۴٠ در روستای "آولاك محله" شهرستان لنگرود در خانواده ای
مذهبی و آشاورز دیده به جهان گشود.
پس از گذراندن دوران تحصیلی خود در سال ١٣٥٨ موفق به اخذ دیپلم در رشته "بهداشت محیط" شد.
علاقه حسین املاآی به ورزش ایشان را بسوی ورزش آاراته و آشتی سوق داد و در این زمینه موفقیت های نیز آسب
آرد.
با به ثمر رسیدن نظام جمهوری اسلامی به سپاه پاسداران لنگرود پیوست و با تجاوز رژیم بعثی عراق به ایران اسلامی و
تحمیل جنگی نابرابر به انقلاب نوپای اسلامی به همراه اولین گروه از نیروهای اعزامی گیلان عازم جبهه های نبرد حق علیه
باطل و به دیار خونین سرپل ذهاب و قصر شیرین شتافت.
ایمان، شجاعت، خلاقیت، تدبیر و توانمندی در وی چنان عالی بود آه توانست در آوتاهترین زمان، توان رزمی خویش را
تثبیت آند و مدتی بعد وارد تیپ ٢۵ آربلا شد.
ازآنجا آه حسین جوانی مومن، برومند و از استعدادها و خلاقی تهای بارزی برخوردار بود ، در مدت آوتاهی توان رزمی خود
را به منصه ظهور رساند و چون بر فرماندهان این توانمندی عالی نظامی حسین محرز شد در واحد اطلاعات و عملیات
مسوولیت فرماندهی محور یكم را بر عهده او گذاشتند و او نقشی فوق العاده ای در این سمت ایفا آرد.
خلاقیت حسین در ارائه شناسای یها و طر حهای نظامی بقدری عالی و دقیق بود آه گویا سالها در دانشكد هها دروس علوم
عالی نظامی و رزم آموخته بود.
لیكن دانشگاه او ایمان به خدا، آلاس درس او جبهه و میادین نبرد با دشمنان اسلام و قرآن بود.
سردار حسین املاآی پس از رشادت ها و دلاوری ها در عملیا تهای مختلف از جمله ثامن الائمه، فت حالمبین، رمضان و محرم
در سال ۶١ بود آه تصمیم گرفت به سنت دیر پای محمدی (ص) عمل به تكلیف آرده و ازدواج آند.
اما هنوز بیش از ١٢ روز از پیمان مقدس ازدواج وی نگذشته بود آه به سوی جبهه های نور علیه ظلمت شتافت و هیچ
تاخیری در جبه ههای نبرد حق علیه باطل را برخود جایز نم یدانست و ازدواج را هم عمل به تكلیف و حرمت نهادن به اصول
و آرما نهای مكتب غنی اسلام و احكام الهی می دانست و حاصل این پیوند مقدس یك پسر و دو دختر از زندگی مشترك
ایشان به یادگار ماند.
حسین در عملیا تهای متعددی چون والفجر مقدماتی، والفجر یك، والفجر چهار ، والفجر شش ، والفجر هشت ، عملیات
بدر نقش آفرینی فو قالعاده ای ایفا آرد.
او در سال ۶۴ به تیپ قدس گیلان رفت، واحد اطلاعات و عملیات تیپ را تقویت آرد و بهترین طرح عملیاتی والفجر ٩را با
توجه به شناسایی هایش در منطقه سلیمانیه ارائه و اجرا آرد و به موفقی تهای بزرگی دست یافت.
پس از عملیات والفجر هشت در منطقه عمومی فاو، دیگر همرزمانش چون سردار مهدی خوش سیرت وحسن رضوان خواه
به او پیوستند و فرماندهی گردان های پیاده تیپ قدس را بر عهده گرفتند و سردار حاج محمود قلی پور نیز رییس ستاد تیپ
قدس گیلان بود.
با همت بلند و شجاعت و دلاوری این دلاورمردان و رزمندگان گیلانی چنان تحولی در عملیات ها ایجاد شد آه بعد از عملیات
آربلای دو در منطقه حاج عمران به تعبیر مقام معظم رهبری، حماسه آفرینان لشكر قدس در آربلای دو، آربلای دیگری
آفریدند.
شهید املاآی در زمانی آه در میدان جنگ، شیمیایی زدند و خودش هم در معرض شیمیایی بود، ماسك خودش را
برداشت و به صورت بسیجی همراهش آه ماسك نداشت بست. قهرمان یعنی این. پهلوانی همین است.
البته هر دو شهید شدند، هم املاآی شهید شد و هم آن برادر بسیجی شهید شد اما این قهرمانی ماند و تاریخی شد.
آزادگانی که در عملیّات والفجر ١٠ به اسارت رفته بودند،گفتند:
اکثر فرماندهان عراقی در برخورد اولیه به هنگام بازجویی از آخرین وضعیت حسین املاکی سوال می کردند در پی کسب »
«. خبر درباره او بودند
پیکر شهید املاکی به زادگاهش انتقال یافت و در آنجا به خاک سپرده شد.
از وی به هنگام شهادت دو دختر به نام های مرضیه(پنج ساله) و راضیه(سه ساله) ویک پسر به نام سلمان (دوساله) به
یادگار مانده است.
پایان
نویسنده: محمد حسنی - تحریریه پایگاه اطلاع رسانی قربانیان سلاح های شیمیایی
شهریور ماه ١٣٨٦


منبع:WWW.CHEMICAL-VICTIMS.COM پایگاه اطلاع رسانی قربانیان سلاح های شیمیایی


نوشته شده در یکشنبه 28 اسفند 1390 توسط رضا
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Nasr19